EIC – en samlingspunkt i körvärlden

eic_170x170Välkommen till EIC, Eric Ericson International Choral Centre. EIC vill stödja och utveckla körmusiken på alla nivåer och sträva efter högsta kvalitet, i Eric Ericsons anda.

 

 

 

 

EIC stiftades 2006 och främjar körlivet på olika sätt:

 

   • EIC driver Eric Ericsonhallen, en konsertlokal på Skeppsholmen i Stockholm.
   • EIC arrangerar egna konserter för körer och annan musik, ofta i samarbete med andra aktörer.
   • EIC arrangerar egna körsatsningar och deltar i samarrangemang som exempelvis Framtidskören och projekt med musikklasser från olika delar av landet.
   • EIC samarbetar med övriga körcentrum, med körorganisationer och med andra aktörer i Sverige, liksom med internationella organisationer inom kör- och musikvärlden.
   • EIC hyr ut Eric Ericsonhallen till andra intressenter, bland annat för vigslar, minnesstunder, prisutdelningar, musikevenemang och företagsevent.

 

En sjungande körSverige är ett sjungande land, med flera hundra tusen människor som får röst i oräkneliga körer. Precis som andra konstformer behöver körsången fortbildning, utveckling, lokaler, sammanhang för möten och utbyte av erfarenhet, kunnande och inspiration.

 

Stiftelsen ska enligt sina grunddokument följaktligen stimulera samverkan mellan körlivets topp och bredd, mellan tonsättare och utövare och mellan körkonsten och andra konstarter. EIC ska också ta initiativ till och stödja utbildning och forskning inom området körsång, i samverkan med universitet, högskolor och andra aktörer.

 

Ekonomin för EIC bygger nästan uteslutande på projektbidrag från myndigheter och organisationer. Eric Ericsonhallens existens tryggas av huvudsponsorn Carpe Vitam, en ideell stiftelse startad av Peder Wallenberg som också drev idén att placera EIC på Skeppsholmen. Stiftelsens startkapital kom till lika delar från honom, från Eric Ericson själv, från regeringen och från Statens kulturråd, samt från Inge och Einar Rosenborgs stiftelse. Sedan 2009 finns EIC:s kansli på Skeppsholmen, alldeles intill Eric Ericsonhallen.

 

Läs mer om EIC:s verksamhet…

 

 

Läs mer om bakgrunden till EIC…

 

 

Läs mer om Eric Ericson…

 

 

In english…