Eric Ericsondagen 2010 – Resultat från Körlivets Oscarsgala!

20 september, 2010

Årets Körledare 2010 med en prissumma på 30 000 kr går till Anders Eby (Utdelare: Körsam), Årets barn- och ungdomskörledare 2010 med en prissumma på 30 000 kr går till Ing-Mari Ek (Utdelare: UNGiKÖR), stipendier ur Stiftelsen Madeleine Ugglas stipendiefond med en prissumma på 20 000 kr går till Gustaf Sjökvist, Johannes Norrby-medaljen 2010 går till Olof Boman (Utdelare: Akademiska Kören, Stockholm), Carpe Vitam Choir Travel Award 2010 med en prissumma på 150 000 kr går till Eric Ericson International Choral Centre för att stödja internationell körsamverkan (utdelare: stiftelsen Carpe Vitam),  Eric Ericsons Resestipendium 2010 med en prissumma på 25 000 kr går till Björn Paulson (utdelare: Eric Ericson International Choral Centre, Eric Ericsons Kammarkör och Inge och Einar Rosenborgs stiftelse) och Nordisk Sangerforbunds Förtjänsttecken 2010 går till Bengt Hall.

Arr: Eric Ericson International Choral Centre i samarbete med Länsmusiken i Stockholm och Rikskonserter. Producent: Kella Næslund, Eric Ericson International Choral Centre.